PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Šī personas datu konfidencialitātes politika (turpmāk - konfidencialitātes politika) attiecas uz visu informāciju, ko printplus.lv vietne, kas atrodas uz printplus.lv domēna vārda, un tā apakšdomēnos un apakšmapēs var saņemt par Lietotāju, izmantojot šo vietni, tā apakšdomēnus un apakšmapes, programmas un produktus.

1. TERMINU DEFINĪCIJA

1.1. Šajā konfidencialitātes politikā tiek izmantoti šādi termini:

1.1.1. “Vietnes printplus.lv un tās apakšdomēnu un apakšmapju administracija (turpmāk tekstā Vietnes administrācija)” - pilnvaroti darbinieki vietnes pārvaldīšanai, rīkojoties no SIA Print Plus vārdā (Reģ.Nr .: 41503049787), kuri organizē un (vai) apstrādā personas datus, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, ar personas datiem veiktās darbības (operācijas).

1.1.2. “Personas dati” - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai nosakāmu fizisku personu (personas datu subjektu).

1.1.3. “Personas datu apstrāde” - jebkura darbība (operācijas) vai darbību kopums (operāciju kopums), kas tiek veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, ieskaitot vākšanu, reģistrēšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, mainīšanu), personas datu ieguve, izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, pieeja), depersonalizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana.

1.1.4. “Personas datu konfidencialitāte” - prasība Operatoram vai citai personai, kas ieguvusi piekļuvi personas datiem, ievērot prasību neatļaut to izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai bez cita juridiska pamata.

1.1.5. “Vietnes printplus.lv lietotājs (turpmāk tekstā - Lietotājs)” ir persona, kurai ir pieeja vietnei caur internetu un kura izmanto vietni printplus.lv un tās apakšdomēnus un apakšmapes.

1.1.6. “Sīkfaili” - neliels, no Web servera nosūtīts un lietotāja datorā saglabāts datu fragments, kuru tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūks katru reizi nosūta tīmekļa serverim HTTP pieprasījumā, mēģinot atvērt atbilstošās vietnes lapu.

1.1.7. "IP adrese" - mezgla unikāla tīkla adrese datoru tīklā, kas izveidots, izmantojot IP protokolu.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Tiešsaistes, interneta veikala vietnes izmantošana nozīmē šīs konfidencialitātes politikas un lietotāja personas datu apstrādes nosacījumu pieņemšanu.

2.2. Ja rodas domstarpības ar Privātuma politikas noteikumiem, Lietotājam jāpārtrauc lietot tiešsaistes, interneta veikala vietni.

2.3. Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz vietni printplus.lv, tās apakšdomēniem un apakšmapēm. Kas nekontrolē un nav atbildīgs par trešo personu vietnēm, uz kurām Lietotājs var noklikšķināt uz saitēm, kas pieejamas vietnē printplus.lv, tās apakšdomēnos un apakšmapēs.

2.4. Vietnes administrācija nepārbauda personas datu precizitāti, ko sniedz vietnes printplus.lv lietotājs, tās apakšdomēni un apakšmapes.

3. PRIVĀTUMA POLITIKAS PRIEKŠMETS

3.1. Šī konfidencialitātes politika nosaka Vietnes printplus.lv, tās apakšdomēnu un apakšmapju administrācijas pienākumus neizpaust un nodrošināt tādu personas datu konfidencialitātes aizsardzības režīmu, ko Lietotājs nodrošina pēc Vietnes administrācijas pieprasījuma, reģistrējoties printplus.lv, tā apakšdomēnos un apakšmapēs, vai veicot pasūtījumu, iegādāties jebkurus pakalpojumus, kas saistīti ar SIA Print Plus darbību.

3.2. Personas datus, kurus ļauts apstrādāt saskaņā ar šo privātuma politiku, sniedz Lietotājs, aizpildot reģistrācijas veidlapu Vietnē printplus.lv, tās apakšdomēnos un apakšmapēs, jebkurā no tās sadaļām un ietver šādu informāciju:

3.2.1. Lietotājvārds un uzvārds;

3.2.2. Lietotāja tālruņa numurs;

3.2.3. e-pasta adrese (e-pasts);

3.2.4. pakalpojuma piegādes adrese;

3.2.5. Lietotāja dzīvesvieta.

3.3. printplus.lv, tā apakšdomēni un apakšmapes aizsargā datus, kas tiek automātiski pārsūtīti, skatot reklāmas informāciju un apmeklējot lapas, kurās ir instalēts sistēmas statistiskais skripts (“pikselis”):

  • IP adrese;
  • informācija no sīkdatnēm;
  • informāciju par pārlūku (vai citu programmu, kas nodrošina piekļuvi reklāmas parādīšanai);
  • piekļuves laiks;
  • tās lapas adrese, kurā atrodas reklāmas informācija;
  • novirzītājs (iepriekšējās lapas adrese).

3.3.1. Sīkdatņu atspējošana var izraisīt nespēju piekļūt printplus.lv vietnei, tās apakšdomēniem un apakšmapēm, kurām nepieciešama autorizācija.

3.3.2. printplus.lv, tā apakšdomēni un apakšmapes vāc statistiku par apmeklētāju IP adresēm. Šī informācija tiek izmantota, lai identificētu un atrisinātu tehniskas problēmas, lai kontrolētu finanšu maksājumu likumību.

3.4. Jebkurai citai personīgai informācijai, kas nav norādīta iepriekš (pirkumu vēsture, izmantotās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas utt.), Ir jābūt drošai glabāšanai un neizplatīšanai, izņemot gadījumus, kas paredzēti punktos. 5.2. un 5.3. no šīs privātuma politikas.

4. LIETOTĀJA PERSONISKĀS INFORMACIJAS VĀKŠANAS MĒRĶI

4.1. Vietnes printplus.lv administrācija, tās apakšdomēni un apakšmapes var izmantot Lietotāja personas datus šādiem mērķiem:

4.1.1. Vietnē printplus.lv, tās apakšdomēnos un apakšmapēs, reģistrētā Lietotāja identifikācijai, pasūtījuma veikšanai un (vai) līguma noslēgšanai par preču pārdošanu attālināti, izmantojot Clean-Est.

4.1.2. Lietotājam piekļuves nodrošināšana vietnes personalizētajiem resursiem printplus.lv, tā apakšdomēnos un apakšmapēs.

4.1.3. Atgriezeniskās saites nodibināšana ar Lietotāju, tai skaitā paziņojumu nosūtīšana, pieprasījumu par vietnes printplus.lv, tās apakšdomēnu un apakšmapju lietošanu, pakalpojumu sniegšanu, Lietotāja pieprasījumu apstrāde.

4.1.4. Lietotāja atrašanās vietas noteikšana, lai nodrošinātu drošību, novērstu krāpšanu.

4.1.5. Lietotāja sniegto personas datu pareizības un pilnīguma apstiprināšana.

4.1.6. Konta izveidošana pirkumu veikšanai, ja Lietotājs ir piekritis izveidot kontu.

4.1.7. Vietnes lietotāja printplus.lv, tā apakšdomēnu un apakšmapju informēšana par Pasūtījuma statusu.

4.1.8. Maksājumu apstrāde un saņemšana, nodokļu vai nodokļu priekšrocību apstiprināšana, maksājuma apstrīdēšana, lietotāja tiesības saņemt kredītlīniju.

4.1.9. Sniedzam Lietotājam efektīvu klientu un tehnisko atbalstu problēmu gadījumā, kas saistīti ar vietnes printplus.lv, tās apakšdomēnu un apakšmapju izmantošanu.

4.1.10. Lietotājam piekrītot, tiek sniegta informācioja par jauniem produktiem, īpašiem piedāvājumiem, cenu informācija un cita informācija interneta veikala vārdā vai interneta veikala partneru vārdā.

4.1.11. Reklāmas darbības veikšana ar Lietotāja piekrišanu.

4.1.12. Lietotājam tiek sniegta piekļuve printplus.lv, tā apakšdomēnu un apakšmapju, partneru vietnēm vai pakalpojumiem, lai iegūtu produktus, atjauninājumus un pakalpojumus.

5. PERSONAS INFORMĀCIJAS APSTRĀDES VEIDI UN TERMIŅI

5.1. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez laika ierobežojuma, izmantojot jebkurus likumīgus līdzekļus, tostarp personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus.

5.2. Lietotājs piekrīt, ka Vietnes administrācijai ir tiesības nodot personas datus trešajām personām, jo īpaši kurjerdienestiem, pasta organizācijām, telekomunikāciju operatoriem, tikai un vienīgi ar mērķi izpildīt Lietotāja pasūtījumu, kas norādīts vietnē printplus.lv, tā apakšdomēnos un apakšmapēs, ieskaitot pakalpojumu sniegšanu.

5.3. Lietotāja personas datus var nodot pilnvarotām Latvijas Republikas valsts varas institūcijām tikai uz Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajiem pamatiem un kārtībā.

5.4. Personas datu zaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Vietnes administrācija informē Lietotāju par personas datu zaudēšanu vai izpaušanu.

5.5. Vietnes administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no neatļautas vai nejaušas piekļuves, dzēšanas, mainīšanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu prettiesiskām darbībām.

5.6. Vietnes administrācija kopā ar Lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, ko rada Lietotāja personas datu pazaudēšana vai izpaušana.

6. PUŠU SAISTĪBAS

6.1. Lietotāja pienākumi:

6.1.1. Sniegt informāciju par personas datiem, kas nepieciešami vietnes printplus.lv, tās apakšdomēnu un apakšmapju lietošanai.

6.1.2. Atjaunināt, papildināt sniegto informāciju par personas datiem, ja šī informācija tiek mainīta.

6.2. Vietnes administrācijai ir pienākumi:

6.2.1. Izmantot saņemto informāciju tikai mērķiem, kas norādīti šīs privātuma politikas 4. punktā.

6.2.2. Pārliecināties, ka konfidenciālā informācija tiek turēta konfidenciālā stāvoklī, netiek izpausta bez lietotāja iepriekšējas rakstiskas atļaujas, kā arī netiek pārdota, mainīta, publicēta un nekādā citā veidā netiek izpauzta, izņemot šīs privātuma politikas noteikumus 5.2. un 5.3.

6.2.3. Veikt piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti saskaņā ar procedūrām, kuras parasti izmanto šāda veida informācijas aizsardzībai esošos biznesa darījumos.

6.2.4. Bloķēt personas datus, kas saistīti ar konkrēto Lietotāju, no brīža, kad Lietotājs, viņa likumīgais pārstāvis vai subjektu personas datu aizsardzības pilnvarota iestāde to pieprasa, gadījumos ja tiek atklāti neprecīzi personas dati vai nelikumīgas darbības.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Vietnes administrācija, kas nav izpildījusi savas saistības, ir atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies saistībā ar personas datu prettiesisku izmantošanu, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, izņemot šīs privātuma politikas punktos 5.2., 5.3. un 7.2. paredzētos gadījumus.

7.2. Konfidenciālas informācijas pazaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Vietnes administrācija nav atbildīga, ja šī konfidenciālā informācija:

7.2.1. Kļuva publiski pieejams pirms tās zaudēšanas vai izpaušanas.

7.2.2. Tika saņemta no trešās puses, līdz to saņēma Vietnes administrācija.

7.2.3. Tā tika atklāta ar lietotāja piekrišanu.

8. STRĪDU RISINĀŠANA

8.1. Pirms vēršanās tiesā ar prasību par strīdiem, kas rodas no attiecībām starp printplus.lv mājas lapas lietotāju, tās apakšdomēniem un apakšmapēm un Vietnes administrāciju, obligāts ir pretenzijas noregulēšanas pieprasījums (rakstisks priekšlikums par domstarpību labprātīgu noregulēšanu).

8.2. Pretenzijas saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas rakstiski paziņo prasītājam par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem.

8.3. Ja vienošanās netiks panākta, strīds tiks nodots tiesu iestādei saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem.

8.4. Uz šo privātuma politiku un attiecībām starp Lietotāju un Vietnes administrāciju attiecas spēkā esošie Latvijas Republikas likumi.

9. PAPILDUS NOTEIKUMI

9.1. Vietnes administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā bez lietotāja piekrišanas.

9.2. Jaunā konfidencialitātes politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek publicēta vietnē printplus.lv, tās apakšdomēnos un apakšmapēs, ja vien jaunajā privātuma politikas versijā nav paredzēts citādi.

9.3. Par visiem ieteikumiem vai jautājumiem par šo privātuma politiku jāziņo uz e-pastu printplus@inbox.lv

9.4. Pašreizējā privātuma politika ir pieejama lapā www.printplus.lv tās apakšdomēnos un apakšmapēs.

9.5. SIA Print Plus (Reģ.Nr .: 41503049787) piešķirtajai piekrišanai nav laika ierobežojuma. SIA Print Plus tiek informēts, ka piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt:

1) Rakstiska paziņojuma nosūtīšana uz adresi: Dzelzceļu iela 22/24, Daugavpils, Latvija, LV-5401;

2) e-pasta nsūtīšana uz: printplus@inbox.lv;

3) telefona zvans: +37120020101

Atjaunināts 2020. gada 1. janvārī