VIZĪTKARTES DIGITĀLĀ DRUKA

Vizītkarte
Vizītkarte – ne tikai informācija par personu vai kompāniju. 
Vizītkarte ir neatņemama biznesa etiķetes sastāvdaļa, kas liecina par Jūsu gatavību turpināt sadarbību, Jūsu vēlēšanos un ieinteresētību ilgtspējīgās partnerattiecībās. 

Vizītkaršu veidi
Vizītkartēm atkarībā no atspoguļojamās informācijas tiek piedāvāti trīs veidi: personiskās, korporatatīvās, lietišķās. 
–  Personiskās vizītkartes domātas galvenokārt neformālajai saskarsmei, tāpēc tās satur vienīgi informāciju par savu īpašnieku – personas vārdu, uzvārdu, kontakttelefonu, e-pastu, u.c. ziņas pēc klienta vēlmes. Vizītkartes stila izvēle nav ierobežota.
–   Korporatīvā vizītkarte satur informāciju tikai par kompāniju: tās logotipu, darbības sfēru, preču vai pakalpojumu uzskaitījumu, firmas adresi, kontakttelefonus, faksu, vebsaitu, u.tml. ziņas. 
–    Lietišķās vizītkartēs ietver informāciju gan par tās īpašnieku (vārds, uzvārds, amats), gan iestādi (firmu, kompāniju), kuru tas pārstāv (nosaukums, nozare, logotips, kontakttālruņi, adreses, u.c.).