Veidlapas

Lietišķās sarakstes vajadzībām katrai kompānijai nepieciešamas speciāli izstrādātas firmas blankas, kas nodrošina tās atpazīstamību un paaugstina prestižu biznesa vidē.

Firmas blankas noformējumā izmanto kompānijas logotipu vai tā elementus, preču zīmi, kompānijas adresi, kontakttālruņu numurus, faksu, mājas lapu, u.c. nepieciešamo informāciju.

Firmas blankas izmanto lietišķajā sarakstē, vienošanās protokolu un līgumu noformēšanā, grāmatvedības un uzskaites dokumentācijai, kas glabājas firmā vai arī tiek nosūtīta citām institūcijām, rīkojumiem

( firmas iekšienē ), paziņojumiem, klientu aptaujām, u.tml.
 

Paškopējošās blankas

Iespējamie varianti:

  • paškopējošais papīrs 51-57 g/m2;
  • līdz 4 slāņiem pie krāsu izšķirības līdz 2+0;
  • līdz 5 slāņiem pie krāsu izšķirības līdz 1+0;
  • lappušu numerācija ar roku / automātiski datordrukā;
  • lapu salīmēšana blokos.