Reklāmas bukleti

Bukleti ieņem īpašu vietu mūsdienu poligrāfiskās produkcijas klāstā – tie kļuvuši par neatņemamu reklāmas sastāvdaļu, jo ļauj nelielā formātā izvietot samērā plašu informāciju.

Bukletu veidi

Atkarībā no satura un pielietojuma izdalāmi :

  • reprezentācijas bukleti,
  • informatīvie bukleti,
  • reklāmas bukleti.

Reprezentācijas buklets iepazīstina ar kompāniju ( firmu, iestādi ), vienlaicīgi to popularizējot un veidojot tai pozitīvu imidžu.

Informatīvais buklets satur potenciālajam patērētājam vai darījumu partnerim noderīgu informāciju un orientē to izvēlēties konkrētās kompānijas ( firmas, iestādes ) piedāvātos pakalpojumus vai preces.

Reklāmas buklets akcentē uzmanību uz konkrētu pakalpojumu vai preci, norādot arī kur to var atrast.

Bukletus var veidot kā prospektus vai programmiņas, tie ir izmantojami visur – rīkojot teātra izrādes vai mākslas darbu izstādes, izpārdošanas, informējot par banku pakalpojumiem, jaunajām sociālajām programmām, ārstēšanās iespējām, tūrisma braucieniem u.tml.

Bukleta veids un dizains ir atkarīgs no informācijas satura.