BROŠŪRAS DIGITĀLĀ DRUKA

Brošūra

Brošūra, tāpat kā buklets, ir poligrāfisks izdevums, taču apjomīgāks – brošūra sastāv no vairākām lapām  papīra vāciņos, līdz ar to uzskatāma par mazu grāmatiņu ( vārds „brochure”, no kā cēlies tās nosaukums, franču valodā ir grāmatiņa ).

Brošūra ietver ievērojamu informācijas daudzumu, tās iespiešana neprasa lielus izdevumus.

Brošūra ļauj piedāvāt potenciāliem patērētājiem vai darījumu partneriem plašu informāciju par kompānijas ( firmas, iestādes ) darbību, preču un / vai pakalpojumu klāstu, raksturot sīkāk savu produkciju, norādīt visas iespējamās adreses, kontaktpersonas un citas noderīgas ziņas, bagātinot aprakstu ar attēliem, shēmām, u.tml.

Brošūras tiek izgatavotas no dažāda veida papīra: no 80 līdz 150 g/m2.