Aploksne kalpo ne tikai nosūtāmā dokumenta ievietošanai, saņēmējam tā nosacīti ir  „firmas seja”.

Firmas aploksne „stāsta” par tās sūtītāju ( kompāniju, firmu, iestādi ) ne mazāk kā vizītkarte. Firmas aploksnēs var nosūtīt ne tikai darījumu vēstules, līgumus un citus oficiālus  dokumentus, bet arī reklāmas lapiņas, ielūgumus, bukletus, pat CD ( tos attiecīgi noformējot ierakstītās vēstules veidā ).

Sūtījums firmas aploksnē iegūst respektablu izskatu.

Kompānijas, kas izmanto firmas aploksnes, iegūst lielāku atpazīstamību reklāmas tirgū.

Firmas aplokšņu dizains ir atkarīgs no kompānijas darbības sfēras, kā arī no sūtījuma satura: oficiālo dokumentu nosūtīšanai aploksnēm jābūt lietišķi noformētām, savukārt reklāmas lapiņu vai aptaujas lapu sūtīšanai – krāsainas un atraktīvas.